Seminarska naloga

V okviru verouka je potrebno pripraviti seminarsko nalogo. "Kratko seminarsko nalogo, ki naj obsega do 4 strani. Seminarsko nalogo pripraviti po dva ali trije veroučenci skupaj in jo oddate v pisni obliki do 1. 3. 2020 na email: primoz3a@gmail.com 

Teme seminarskih nalog: 

1. Sveti Krst

2. Evharistija 

3. sv. Birma 

4. Zgodovina Karitas 

5. Moja Župnija - nadžupnija sv. Jurija 

6. Moj krstni zavetnik? 

7. Veliki Četrtek

8. Veliki Petek 

9. Velika Sobota 

10. Velika noč 

11. Binkošti 

12. Sveto pismo 

13. Kdo je evangelist Marko?

14. Kdo je evangelist Matej?

15. Kdo je evangelist Luka?

16. Kdo je evangelist Janez?

17. Kdo je Jezus?

18. Sveta spoved

19. Sveto bolniško maziljenje

20. Sv. Zakon 

21. Sv. mašniško posvečenje

22. Devica Marija, Jezusova mati